Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

MATERSKÉ CENTRUM ZORNIČKA  Liptovský Mikuláš

ĎAKUJEME

 
 
-našim rodinám-manželom, deťom, babkám, dedkom...
-vedeniu mesta Liptovský Mikuláš,ktoré finančne podporuje našu činnosť

-ZŠ Janka Kráľa za spoluprácu a poskytnuté priestory

-CVČ L. Mikuláš za spoluprácu

-organizáciám : eRko L. Mikuláš, skauti L. Mikuláš

-Lekárni Slnko L.Mikuláš a Kolibe Gréta za finančnú pomoc pri otvorení herne na Podbrezinách
-všetkým sponzorom,darcom,sympatizantom čo nám akoukoľvek formou pomohli.
 
Všetkým Vám, ktorí ste nám do teraz venovali 2 % z Vašej dane 
 

 

 

 

 

 

TOPlist
Žiadne data alebo nastavenie...